Website có lưu thông tin thanh toán của khách hàng không?

2018-05-18

Nasa không chủ động lưu lại thông tin thanh toán của quý khách. Các thông tin chúng tôi thu thập từ quý khách hoặc có được từ hệ thống thanh toán là hoàn toàn giới hạn và cũng chỉ nhằm mục đích xác minh giao dịch với ngân hàng.

Ngoài ra, Nasa đảm bảo tính an toàn cho quý khách thanh toán tại website chợ công nghiệp theo đúng chuẩn bảo mật thanh toán an toàn quốc tế PCI-DSS. Chúng tôi cũng có những mối liên hệ hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng để nhằm đảm bảo các giao dịch tại Nasa được bảo vệ.

Vì vậy, quý khách hoàn toàn có thể an tâm khi thanh toán tại website chợ công nghiệp

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Back to top