Tôi có thể dùng nhiều mã giảm giá cho một đơn hàng được không?

2018-05-18

Rất tiếc, bạn chỉ có thể dùng một mã giảm giá cho một đơn hàng mà thôi.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Back to top