Nếu đơn hàng của tôi bị hủy, tôi có được hoàn lại mã giảm giá không?

2018-05-18

Bạn chỉ được sử dụng lại mã giảm giá khi đơn hàng của bạn bị hủy do shop hết hàng. Trường hợp bạn tự hủy đơn hàng, mã giảm giá sẽ không được sử dụng lại.

Lưu ý: Mã giảm giá phải do Nasagroup.vn phát hành.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Back to top